چه چیزی باعث غدد لنفاوی متورم می شود؟
غدد لنفاوی اغلب در یک مکان در زمانی که یک مشکل مانند آسیب، عفونت و یا تومور در و یا در نزدیکی گره لنفاوی ایجاد می شود و در آن محل گسترش می یابد.
کدام گره لنفاوی متورم می تواند به شناسایی مشکل کمک کند.
غدد در هر دو طرف گردن، زیر فک و یا پشت گوش معمولا هنگامی که شما گلو درد دارید، بزرگ میشود. بزرگی غدد نیز ممکن است پس از آسیب، مانند برش یا نیش، در نزدیکی غده یا هنگامی که یک تومور یا عفونت رخ می دهد در دهان، سر و گردن ایجاد  شود. غدد درون زیر بغل (گره های لنفاوی زیر بغل) ممکن است از آسیب یا عفونت در دستها یا پستانها و گره لنفاوی در ناحیه کشاله ران (گره لنفاوی فمورال یا لگنی) ممکن است از آسیب یا عفونت در پا، یا کشاله ران دیده شود. در موارد نادر، سرطان بیضه، لنفوم یا ملانوم ممکن است باعث ایجاد یک توده در این ناحیه شود. گره های لنفاوی که در بالای گردن (گره های لنفی supraclavicular)است می توانند از عفونت یا تومور در ناحیه ریه ها، سینه ها، گردن یا شکم بوجود آیند.
 در هر حال غده های لنفاوی بزرگتر از ۲.۵ سانتی متر و بدون درد و با چسبندگی و قوام سنگ نیاز به نمونه بر داری دارند .