نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

(الزامی)موبایل واتساپ دار
میزان فعالیت عمومی
فعالیت کمفعالیت متوسطفعالیت زیاد
شرایط خاص


میزان ورزش در هفته
بدون ورزش۱ ساعت در هفتهدو ساعت در هفته۳ ساعت در هفته۴ ساعت در هفته۵ ساعت در هفته۶ ساعت در هفتهبیشتر از ۶ ساعت در هفته
نوع ورزش


توضیحات تکمیلی شما
نام فرد پر کننده فرم

برنامه تغذیه برای شما در صورت تکمیل موارد خواسته شده طی ۵ روز کاری با ایمیل یا واتساپ تقدیم خواهد شد

با سپاس
مطب دکتر علیجانی
بروز شده فروردین ۱۴۰۱