ایمیل : iranehsanalijani@gmail.com
شماره ثابت مطب : ۰۲۱۶۵۲۷۷۴۹۹
شماره موبایل مطب : ۰۹۳۹۲۲۲۲۰۵۵

برای ارسال پیام از فرم زیر استفاده کنید. دکتر در اولین فرصت پاسخ شما را در کانال یا به صورت خصوصی به ایمیل شما ارسال می کند.