وب سایت رسمی دکتر احسان علیجانی

سوالات خود را در صفحه تماس با دکتر با پر کردن فرم از دکتر احسان علیجانی بپرسید و پاسخ آن را در کانال تلگرام مشاهده کنید. علاوه بر این در کانال تلگرام دکتر علیجانی مطالب مفید پزشکی نیز ارسال می شود.

خدمات ارائه شده در مطب دکتر علیجانی

کلونوسکوپی

در این روش پزشک با دوربین به بررسی داخل روده نظر بدخیمی ها و التهابات و زخمها می پردازد.قبل از کلونوسکوپی ۴۸ ساعت آمادگی لازم است. این روش از ده دقیقه تا نیم ساعت طول می کشد.

ویزیت تخصصی بیماریهای غدد

ویزیت تخصصی غدد شامل دریافت شرح حال معاینه تیرویید و معاینات اندامها از نظر حسی و رفلکس و وجود زخم بر اندامها در بیماران دیابتی و بررسی آزمایشات تخصصی می باشد. ترتیب انجام این موارد ذکر شده مهم است . و تشخیص صحیح مستلزم تقسیم وقت ویزیت بین این سه عمل اصلی است.

اسپیرومتری

در این روش حجمهای ریوی اندازه گیری می شود . و بیماریهای اسم و برونشیت و ریوی شغلی قابل تشخیص است و همچنین برای پیگیری درمان و بهبود نیز استفاده می گردد.
برای این کار از بیمار خواسته می شود که نفس عمیق بکشد و داخل دستگاهی محکم فوت کند. سه بار این کار از شما درخواست می گردد و بهترین نتیجه گزارش می گردد.

اندوسکوپی گوارش فوقانی

در این اقدام تشخیصی با لوله ای انعطاف پذیر که به سر آن دوربین متصل است از دهان عبور کرده به مری و معده و دوازده وارد شده و تصویر برداری صورت می گیرد. که با آن می توان زخمها و التهابات گوارشی را تشخیص و نمونه برداری انجام داد.