اپلیکیشن نوبت دهی مطب را از لینک زیر دانلود فرمایید.

https://www.dropbox.com/s/c58sauciabc7ri5/Dr.Alijani.apk?dl=0

وقتهای رزرو شده تقریبی خواهد بود.