تعیین نوبت برای دکترعلیجانی

اپلیکیشن نوبت دهی مطب را از لینک زیر دانلود فرمایید. https://www.dropbox.com/s/c58sauciabc7ri5/Dr.Alijani.apk?dl=0 وقتهای رزرو شده تقریبی خواهد بود.